Přeskočit na obsah

Základní "Desítka"

"Lidé, kteří prošli procesem strukturální integrace jsou obvykle lidé, kteří se změnili, jsou schopni se změnit a mohou se změnit."

Lekce na povrchových strukturách
„Příprava na centrální sezení“
(Prohloubit dech, postavit se na vlastní nohy a zorientovat se ve vztahu s okolím)

1. Sezení : Inspirace Klíč k životu
2. Sezení : Být uzemněn, stát na vlastních nohou
3. Sezení : Vztahy Svět okolo mě

Lekce na hlubokých strukturách
"Nový rozměr"
(Žít ve svém středu, být autentický tvořitel a vstoupit do kontaktu s vlastním přirozeným potenciálem)

4. Sezení: Kontrola a odevzdání
5. Sezení: Pocit v břiše
6. Sezení: Upřímnost a zdrženlivost
7. Sezení: Centrum hlavy

Vyrovnávací lekce - integrace
" Objevení nových cest"
(Vytváření nové rovnováhy provázené novým životním pocitem, "dospívání - vnitřní růst s moudrostí")

8. Sezení: Rozdělení nahoře a dole
9. Sezení: Levopravé rozdělení
10. Sezení: Od rozdělení k celistvosti

Více k jednotlivým sezením...

1. Sezení, Inspirace, „Klíč k životu“

(teritorium: paže, hrudník, hrany kyčelních lopat, napínač povázky stehenní, zadní stehna)

Otevřít dech, zvýšení vitální kapacity, zdvihnutí hrudníku, uspořádání povrchové fascie, posazení pánve do horizontální polohy, uvolnění nohou. Myšlenka, že fyziologická funkce může být změněna přeuspořádáním fyzického těla, je nová. Nová je také myšlenka, že srdce s fyziologickou vadou může být vylepšeno změnou místa, kde vykonává svou funkci.

Podle chiropraktiků se pokusíme vniknout do středu, zjistit příčinu a učinit změnu. Podle strukturální integrace nemůžeme vniknout do nitra a změnit ho, dokud se nebudeme zabývat vnějškem. Tělo je jako cibule a pokud se chceme dostat do samého středu bez jakéhokoli poškození, musíme ji (jej) loupat slupku po slupce. „Dech hraje v desetisérii velice důležitou roli.


Prostřednictvím dechu se na tělesnou úroveň dostává kyslík a na éterickou úroveň životní energie. Hloubka nádechů a jejich frekvence rozhodují o hloubce prožívání sama sebe a bytí. Dech je všudypřítomné médium pro dosažení vědomí těla.“

Témata: Základní důvěra v život a vůle k životu na hlubší úrovni. Dopřání si dostatku prostoru v životě. Rovněž schopnost sebevyjádření, hrdost a sebeprosazení.

Otázky: Co mě inspiruje? Jaké mám vnitřní pohnutky, co mě motivuje, dodává mi energii, co mě přitahuje? Jaké jsou moje životní cíle? Proč jsem tady?

2. Sezení, Být uzemněn, „Stát na vlastních nohou"

(teritorium: chodidla, holeně, lýtka, přední stehna, vzpřimovače páteře)

Vytvořit co možná největší stabilitu v chodidlech a kolenou, rozhýbat a pozdvihnout lýtkovou kost, prostor pro patní kost, protáhnout záda. Klenby chodidel fungují podobně jako hydraulický systém. Působí jako tlumiče nárazů, zbylou část těla od stlačování chrání především ploténky. Nepohyblivé nebo pevné a vysoké klenby jsou stejně disfunkční jako ploché nohy.

Nerovnováha chodidel musí být ve zbylé části těla až k vrcholu hlavy vyrovnávána držením a kompenzacemi.

„Nohy jsou základem, spojují člověka se zemí (a realitou) a pohybují jím směrem k cíli v prostoru.“

Témata: Uzemnění vlastního života, ošetřování jeho kořenů a postavení se na vlastní nohy.

Otázky: Jak si stojím? Umím se postavit na vlastní nohy? Jak daleko jdu, když něco chci? Mohu "vystoupit" se svými požadavky? "Utíkám před konflikty nebo k nim zaujímám "postoj"? "Stojím" oběma nohama pevně na zemi? Mám "výchozí" bod? Mohu ho pružně změnit, nebo na něm lpím? Mohu se cílevědomě pohybovat dopředu? Vím kudy se mám ubírat v životě?

3. Sezení, Vztahy, „Svět okolo mě a já“

(teritorium: linie mezi uchem a kolenem, ramenní a pánevní pletenec)

Boční linie – srovnání kotníku, kolena, boku, ramena a ucha tak, aby byly v jedné linii. Základní strukturou těla je fasciální struktura, ne kosti. Kosti jsou jako články vytvářející svalům prostor a, jak se říká, drží fasciální plochy v poloze, ve které mohou fungovat.

Lidé, kteří prošli procesem strukturální integrace jsou obvykle lidé, kteří se změnili, jsou schopni se změnit, a mohou změnit své myšlení.

„Ruce vytvářejí kontakt s lidmi, věcmi a aktivitami; jsou částmi těla, které neverbálně vyjadřují dávání a braní. Ruce jsou prodloužením srdce.“

Témata: Po"chopit" svět okolo nás, naučit se pocitu odpovědnosti, sebemotivaci a vlastní odpovědnosti /svobodě/.

Otázky: Jak se chápu? Jak chápu svůj svět? Chovám se ke světu s láskou nebo potřebuji svoje lokty? Mohu požádat o pomoc, když ji potřebuji? Mohu pomoci, když druzí potřebuji pomoc? Mohu se otevřeně, čestně a jasně ohradit? Chápu se osobní iniciativy? Jsem cílevědomý?

4. Sezení, Kontrola a odevzdání, „Objevení kreativity a tvoření“

(Teritorium: vnitřní strana nohou a pánevní dno – kost křížová, kostrč, ramus ossis pubis)

Prodloužení centrální linie, která se po třetí hodině jeví kratší oproti laterální linii. Propojení vnitřní strany nohou s vnější stranou.

Jedním z důvodů, proč máme často lepší výsledky než jiné metody, je skutečnost, že jsme zřejmě jediní, kteří se nebojí dostatečně pracovat na složitých deformacích u ramus ossis pubis. Na pánevním dnu, jeho dobrém stavu a uspořádání, závisí veškeré zdraví 1) rozmnožovacího systému, 2) vyměšovacího ústrojí, 3) způsobu, kterým se vnitřní orgány uspořádávají a navzájem podporují, neboť pánevní dno zajišťuje oporu a rovnováhu, elasticitu ve vnitřnostech, což přináší novou neurologickou a funkční rovnováhu. Pánevní dno je klíč k fyzické vitalitě.

Psychologie a fyziologie se vzájemně reflektují. Změna úrovně tkáňového tonusu představuje změnu úrovně tonusu emocionálního. Ve čtvrté hodině nalezneme styčný bod mezi fyzickým a emocionálním tělem. STRUKTURÁLNÍ změny mají PSYHOLOGICKÉ důsledky. Pro mnoho lidí stabilita vytvořena po této lekci kompetentními strukturami na vnitřní části nohou a pánevním dnu přináší obrat do jejich vzájemné komunikace se světem.

„Zdravá a pružná funkčnost pánve je pro vitální a živý tělesný pocit nutností. Smyslnost, tvoření, kreativita a odevzdání se životu jsou tématem tohoto sezení.“

Témata: Nalezení osobní identity, upřímnost a pravé nezávislosti.

Otázka: Mohu se odevzdat událostem svého života? Vychutnávám svojí radostnou sílu, nebo ji kontroluji? Starám se zodpovědně o svůj materiální život?

5. Sezení, Pocity v břiše, „Ve středu Bytí“

(teritorium: paže, dutina břišní, žeberní oblouk, solar, tříselný vaz, kost stydká, psoas)

Vztah povrchových a hlubokých břišních struktur. Vztah mezi rectus abdominis a psoas – tovří pár – jeden bez druhého nemohou pracovat, nejsou agonista a antagonista… Správně pracující psoas se roztáhne při každém ohybu kyčle, tzn.:
1) při ohybu trupu: když se rectus abdominis stáhne, psoas se roztáhne a břišní stěna ustoupí.
2) při pohybu kolene: když se koleno hýbe v reakci na rectus femoris, psoas se roztáhne a nevyčnívá.

Strukturální integrace v sobě zahrnuje struktury mnoha úrovní: fyzické, verbální, logické, náboženské atd. „Integrace“ nás dostává na okraj náboženství, etiky, morálních zásad atd. Když říkáme „celý člověk“, myslíme tím „celého člověka“. Říká se nám „buď dobrý“, „buď trpělivý“, „buď statečný“ atd., ale neříká se nám jak. Změny v chování jsou strukturální změny. Seznámení se s psoasem je klíčem k této změně. Ztuhlost, někdy zaměňována s pevností a odolností, není něco, na co bychom měli být z našeho pohledu hrdí, neboť nás velmi omezuje.

Pevnost svalů by neměla být poměřována nějakým měrným nástrojem z vnějšku, ale spíše jejich schopností zachovat správné uspořádání v kloubech v souvislosti se zadaným úkolem. Nemá smysl mít břišní struktury tvrdé jako kámen na úkor atrofovaného psoasu nebo dysfunkčního pánevního dna. Vhodnější výraz pro odolnost by v tomto kontextu byla spíše „kompetence“.

„Břicho je centrem vědomí těla. Mnoho našich emocí a vášní vzniká v této oblasti.“

Témata: Schopnost být blízko sobě i druhým. Schopnost pociťování, smyslnosti, základní mezilidské vztahy a erotika.

Otázka: Jsem ve svém středu? Připouštím si svoje pocity? Jsem v kontaktu s energetickým potenciálem ve svém břiše? Jsem vyvážený? Mohu si dovolit blízkost? Jsem smyslný?

6. Sezení, Upřímnost a zdrženlivost, „Zodpovídat sám za sebe“

(teritorium: lýtka, zadní stehna, hýždě, kosti sedací, kost křížová kostrč, záda a trapézy)

Vyrovnání a „rozdýchání“ křížové kosti, prodloužit hamstringy – „tahouny“.

Šestá hodina je naše nejhlubší hodina, jelikož se dostáváme k vnitřnímu povrchu křížové kosti. Dýchání by mělo páteř rozpohybovat až ke křížové kosti.
Ani jeden z klientů nemívá kostrč posazenou normálně v rovnováze. Stejně jako 11. a 12. žebro má i kostrč velmi malé zakotvení. Proč jsme čekali až do šesté hodiny, abychom položili tělo na břícho? 1) Všechna záda, na kterých aplikujeme terapii, mají části páteře příliš vpředu, když už nic jiného, tak páty bederní obratel – tak proč ještě podporovat výchylku prací na břiše po většinu času? 2) Gravitace napomáhá zmírnit toto umístění páteře vpředu, když tělo leží na zádech.

Spaní na břiše je vůbec nejnevhodnější poloha – ale je těžké změnit zvyklosti při spánku, neboť se obvykle upevňují v prvním roce života. „Páteř je, vlivem tělesných a psychických zátěží na jedné straně a nedostatku pohybu v denním životě na straně druhé, častým zdrojem bolesti.

"Nenarušený energetický proud páteří a bránicí je základem celkového tělesného zdraví.“

Témata: Nalezení rovnováhy mezi energií zdrženlivosti (represe = deprese) a spontánnosti, tvé upřímnosti (impulz). Dále jsou tématy intelekt, moc, společenská identifikace a schopnost žít sám za sebe a své pocity.

Otázky: Jsem upřímný? Jsem zdrženlivý? Jsem spontánní? Jdu skutečně dopředu, nebo se nakláním při chůzi dozadu? Stojím za sebou?

7. Sezení, Centrum hlavy, „Nemáš co ztratit, kromě hlavy“

(teritorium: paže, dekolt, hluboké struktury krku, hlava, čelist, ústa, nos)

Vytvoření „horizontálního“ spojení hlavy a pánve. Obličej je skutečně druhou stranou krku formovaným svaly, které jsou v podstatě spojeny s krkem. Mozek je největší nervová pleteň v těle. Srovnáním hlavy se změní způsob chůze, držení těla i vnímání Světa.

Sedmá hodina ukončuje „úvodní fázi“ strukturální integrace“. Mezníkem je začátek práce na patru dutiny ústní. Od tohoto okamžiku bude náš zájem zaměřen především na propojení všeho.

„Hlava je kontrolním centrem těla.“

Témata: Kreativita, převzetí zodpovědnosti za vlastní jednání, výraz a sebeidentifikace.

Otázky: Můžu se zbavit kontroly? Mám strach ztratit hlavu nebo tvář? Sedí mi za krkem strach? Je můj život přeorganizovaný? Musím se často prokousávat životem?

8. Sezení, Rozdělení nahoře a dole, „Vznik nové rovnováhy“

(teritorium: obvykle pánevní pletenec – kyčle na nohy, výjimečně se může prohodit s lekcí 9)

Práce na vytvoření co možná největší stability pánve. Podstavec pro trup a hlavu.

Klíčem je pokora a skromnost. Čím menší ambice vše zdokonalit během posledních tří sezení máme, tím lépe. V prvních sedmi hodinách prošlo tělo mnoha změnami, teď pouze uspořádáme a propojíme to, čeho jsme dosáhli. Pokud budeme usilovat o ještě větší změny, vytvoříme jen chaos. Nyní již budeme pracovat s celým kloubním systémem, začneme vnímat klouby vzdálenější od místa, kde budeme právě pracovat.

Přeuspořádáváme fyzické tělo za účelem dát lidem možnost osobního růstu. To nás spojuje s mnohem staršími školami, zvláště s jógou, neboť mají podobné cíle.

„Často je v těle přítomno více takovýchto hranic, které zabraňují nebo blokují tok energie ve vertikálním směru. Vždy se jedná zásadně o prozkoumání vztahu mezi horní a dolní polovinou vědomí těla.“

Otázka: Mám kontatk se svou přirozeností, se svými kořeny? Mám kontakt se svým božstvím? Mám rád svoje tělo? Věnuji mu pozornost, kterou si zaslouží? Jak mohu uvolnit napětí mezi hlavou a tělem? Chci se dostat vzhůru, nebo jsem úplně dole?

9. Sezení, Levopravé rozdělení, „Vnitřní žena a vnitřní muž“

(teritorium: ramenní pletenec, paže hrudní koš a břišní dutina, hlava)

Práce na vytvoření co možná největší stability v ramenou, práce na pažích, rukách a prstech, postavení trupu a hlavy na stabilní podstavec – pánev a nohy.

Problém v lokti obvykle souvisí s problémem psoasu a naopak, takže psoas může být napravován práci na lokti.

Stav ramenního pletence je vždy odrazem stavu paží. Když zmírníme napětí v předloktí, ramena se začnou srovnávat – také nastane změna v hrudníku přes propojení hrudních svalů. Lidé, kteří v dětství prodělali velké emocionální trauma mají velmi často neuvěřitelné napětí v předloktí.

„Levá a pravá strana těla vykazují strukturálně viditelné a zevnitř vnímatelné rozdíly. Cílem je objevit, čím se vyznačuje rozdělení mezi vnitřním mužem a ženou na úrovni těla a psychiky.“

Otázky: Jsou moje vlastnosti ženské a mužské osobnosti ve vzájemné rovnováze? Jsem v kontaktu se svou vnitřní ženou a může se rozvinout? Jsem v kontaktu se svým vnitřním mužem a může se rozvinout? Jsem pravák nebo jsem levý? Jsem politicky orientován doleva nebo napravo?

10. Sezení, Od rozdělení k celistvosti, „Integrace začíná“

(teritorium: povrchová fascie celého těla)

Vše potřebné k vyrovnání povrchových fascií, „porovnat balící papír na dárečku a poslat ho do Světa“. Dání dokonalých i nedokonalých individuálních prvků do vzájemného souladu tak, aby jednotlivé části fungovaly jako celek co nejlépe.

Cílem desáté hodiny není něco spravit nebo vylepšit, nýbrž pracovat na co nejlepší rovnováze s materiálem, který máme k dispozici. „Obsahem tohoto sezení je spojit ‚volné konce‘ doposud probíhajícího procesu.
Pozornost je zaměřena na umožnění integrace a jednoty v těle a rozpoznání integračního účinku meditace.

Otázky: Vnímám sebe jako jednotu? Důvěřuji integraci, meditaci a duchovnosti? Jsem v kontaktu se svojí touhou po zážitků jednoty?

FYZIOHOLISTIKA.CZ