Přeskočit na obsah

Paradigma

Descartovo paradigma VS Hippokratovo paradigma

Důvodů, proč má laická veřejnost potíže přijmout psychosomatický pohled na člověka, může být celá řada. Jedním z hlavních může být prostá pohodlnost.

Podíváme-li se na nemoc z Descartovského paradigmatu, je jistě jednoduché říci, že mé tělo – stroj, je poroucháno, a tedy že potřebuje opravit. Zajdu s ním k doktorovi – do servisu, aby všechno seřídil a stroj šlapal jako hodinky. Někdy je potřeba stroj udržovat a seřizovat delší dobu pomocí léků, ale tato údržba jeho majitele nestojí mnoho námahy. Je to jednoduché a psychicky bezbolestné. 

Co se ale stane, pokud se pacient například dozví, že jsou porouchané jeho vztahy nebo životospráva? Tady už návštěva servisu nestačí. Je o mnoho těžší si připustit, že mám nemocné vztahy a že jsem přímým strůjcem své nemoci, než že se ve mně něco porouchalo.

Ještě větším problémem ale je, že roli opraváře musí vzít do svých rukou klient sám a výsledek bude záviset kromě jeho vůle také na ostatních, kteří jsou do porouchaných vztahů zapleteni.

Dodnes přetrvávající oddělování duše a těla je nesmyslné. Přijde mi tak nějak lidsky typické, že děláme věci jinak, než by velel zdravý selský rozum.

Proč je dnes tak složité studovat člověka v jeho celistvosti? Raději si zvolíme příslovečnou těžší a delší cestu a studujeme zvlášť psychologii (psychoterapii) a medicínu. Nebo zkoušíme nesouvislé poznatky o člověku házet do jednoho pytle tím, že studujeme oba tyto obory. Případně doháníme sebevzděláváním, co se dá. Dokonce musíme složitě zřizovat pracoviště, kde se snaží psychologicky a medicínsky vzdělaní jedinci spolupracovat navzdory tomu, že po letech odloučení již mluví úplně jiným jazykem.

Když v roce 1979 Gregory Bateson (1988) psal o době vymknuté z kloubů, měl jistě pravdu. Na druhou stranu je třeba ocenit, že mnozí si jsou úskalí karteziánského dualismu vědomi a snaží se se vzniklou situaci něco dělat.

Více k tématu Prof. MUDr. Karel Lewit, DrSc.

Neurolog, zakladatel moderní funkční diagnostiky a léčby vertebrogenních onemocnění a manuální a reflexní terapie v bývalém Československu

FYZIOHOLISTIKA.CZ