Přeskočit na obsah

Moje vzdělání

"Moudří lidé nemusejí být nutně vzdělaní. Vzdělaní lidé nemusejí být nutně moudří."
Lao-c'

0d roku 2008...
- 2008 INSTRUKTOR FITNESS - Institut Tonus, PaedDr. Petr Tlapák, CSc.

- 2010 INSTRUKTOR AEROSPINNINGU - GOFITNESS, Aerospinning Master Franchising Ltd., s.r.o.

- 2011 TRX Suspension Training Course – 3D Fitness

- 2011 BOSU® ve fitness - Face Czech Fitness

- 2011 FUNKČNÍ ANATOMIE II. - Face Czech Fitness

- 2012 CENTRUM POHYBOVÉ MEDICÍNY - prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph. D. - pětiměsíční stáž v rehabilitačním sále

- 2014 KURZ PRVNÍ POMOCI - Český červený kříž

- 2014 DORNOVA METODA PLUS A BREUSSOVA MASÁŽ I. - Prouzová/Púry

- 2015 DORNOVA METODA PLUS A BREUSSOVA MASÁŽ II. - Prouzová/Púry

- 2016 KINESIO TAPING

- 2016 MASÉRSKÝ KURZ - Dexteracademy

- 2016 - 2018 ROLFING - Česká Asociace Strukturální Integrace

- 2019 ROLFING – CASI, David Davis – Scoliosis – Unraveling the Confusion

- 2020 ROLFING – CASI, Aleš Urbanczik – Relationship between Psoas and Rhomboids

- 2020 ROLFING – CASI, Nielce Silveria – Post-10 work based on Recipe

- 2021 ROLFING – CASI, Celosvětová týdenní konference - The Timeless Elegance of the Recipe

- Mgr. Petr Bitnar: Vztahy mezi vnitřními orgány a pohybovým systémem

- Mgr. Zdeněk Čech: Význam fasciálních tkání a jejich úloha v chronizaci myofasciální bolesti

- MUDr. Hubert Čížek: Zkušenosti z TCM, pohyb a Ijing

- Petr Gažák: Pohled na klienta (pacienta) jako učitele a zdravého člověka

- RNDr. Pavel Hulva, PhD.: Ecce Homo - opice nahá, zabijácká a domácí

- PaedDr. Antonín Kodet, ND.: Výživa a sebeléčba

- doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc.: Pohled tělovýchovného lékaře

- PaedDr. Pavel Švejcar: Posturalita trupu

- doc. MUDr. Mirek Tichý, CSc.: Přirozené pohyby a svalové vzorce kloubů

- PaedDr. Petr Tlapák, CSc.: Posilování a tradiční čínské cvičení jako prevence a léčba

- MUDr. D. Pastucha, Ph.D: Funkční poruchy pohybového aparátu

- Zdravá záda koncept podle Koláře, Petra Valouchová

- Steve Jack, Jakub Wurzel, Jakub Strakoš: TRX, co takhle na chvíli zapojit do tréninku váhu Vašeho těla a hlavně Vaše stabilizační svalstvo?

- Greg Sellar: BLAST FX, dynamickou formu cvičení využívající jen váhy svého těla.

- Greg Sellar: JUMP FX, cardiovaskulární program, zaměřený na schopnost maximálně odbourávat tukové zasoby a s vysokou efektivitou rozvíjet sportovní výkonnost. Využívá i plyomertrie a 3D tréning v kombinaci s multi- planárním stretchingem.

- David Holzer, Michael Steel: PUMP FX, cvičení s nakládací činkou pro komplexní posílení celého těla. Dřepy, výpady, tlaky a zdvihy.

- Půlroční stáž v Centru pohybové medicíny pod vedením Prof.PaedDr.Pavel Kolář, Ph.D. DYNAMICKÁ NEUROMUSKULÁRNÍ STABILIZACE,

- Metabolismus v praxi aneb 10 lží o hubnutí (Prof. MUDr. Karel Martiník) Výživa a metabolismus jsou důležitým faktorem při dosahování optimálních výsledků.

- "Správné držení těla" - pohyb bez bolesti (teorie) (Jana Veselá)

Problematika stabilizační funkce ve vztahu k efektivitě pohybu a tím k prevenci zranění. Neurofyziologické a biomechanické principy, které vidíme ve vývoji lidské motoriky zejména v prvním roce života.

- TRX - Healthy Back

- TRX - Core Strength

- Aplikace funkčního tréninku ve fyzioterapii, MUDr. D. Pastucha, Ph.D.

- HYPERMOBILITA - Dr. Robert Schleip, Dr. biol. hum. Dipl. Psych. Fascia Research Project, Ulm University, GE

- FASCIE - Syllabova posluchárna 3. LFUK (prof. MUDr. Marcela Grunerová Lippertová Ph. D.)

- FASCIE - Dr. Robert Schleip, latest news and implications for the practical rehabilitation

- FASCIE - Doc. MUDr. Petr Zach, CSc., viscerosenzitivní inervace střeva, senzitivní receptory a projekce bolesti do CNS

- FASCIE - Bc. Alena Zaplétalová, od radix mesenterii přes Ligamentum Treitzi po Dura mater

- JÓGA – Aleš Urbanczik - Jóga v denním životě – Oslava jógy (1 až 2x ročně)

- VZÁJEMNÉ ROLFOFÁNÍ a výměna zkušeností – kolegové rolfeři (1 až 2x ročně)

- JARO 2021 EKVÁDOR – transformační pobyt

- 2021/2022 EKVÁDOR – dlouhodobý pobyt v rodině tradičních léčitelů

- ČERVEN 2022 THE TIMELESS ELEGANCE OF IDA ROLF'S RECIPE - 6denní celosvětová konference Strukturální integrace

FYZIOHOLISTIKA.CZ