Přeskočit na obsah

Dr. Ida P. Rolf

Ida Rolf je pravděpodobně "matkou" nebo v dnešní době možná "babičkou" všech západních fasciálních nebo myofasciálních terapií a její léčebná metoda Strukturální Integrace je jednou z nejdůkladnějších a nejefektivnějších manipulačních technik zasahujících do struktury lidského těla.


Narodila se 19. května 1896 v Brooklynu v New Yorku. Získala doktorát z biochemie na fakultě lékařství a chirurgie na Columbia University. Dvanáct let pracovala v Rockefelerově institutu na oddělení chemoterapie a organické chemie. Studovala také matematiku a nukleární fyziku v Curychu a homeopatické lékařství v Ženevě. Na základě nespokojenosti s dostupnými léčebnými metodami začala ve třicátých letech 20. století objevovat osteopatii, chiropraktickou léčbu, tantrickou jógu, Alexandrovu techniku a práci Korzybského o "vědomí".

Ve 40. letech rozvíjela práci s chronicky nemocnými, kteří nemohli nalézt pomoc nikde jinde, a zaznamenala mnoho úspěchů. V 50. a 60. letech se její pověst rozšířila, až byla na návrh Fritze Pearlse, zakladatele Gestalt terapie, pozvána do institutu Esalen v Kalifornii. Tam začala školit terapeuty a instruktory ve Strukturální Integraci.

V 70. letech založila Ida Rolf vlastní školu ve městě Boulder v Coloradu. Zemřela v roce 1979. Existuje několik škol, které pokračují ve výzkumu Idy Rolf k prohloubení porozumění vztahu gravitace a struktury lidského těla.

Genialita Idy Golfové spočívala ve sledování velmi zajímavé myšlenky.

Místo snahy vyřešit lokální problém (bolest zad, bolest kolene atd.), kdy se terapeuti zaměřují pouze na samotný problém a maximálně na oblast blízkého okolí, navrhovala reorganizaci myofasciální sítě celého těla.Ve Strukturální Integraci se tedy vždy nahlíží na "lokální" problém jako na symptom "globálního" neuspořádání celé fasciální sítě těla. K vyřešení tohoto "lokálního" problému dojde v důsledku lepší vyrovnanosti a zároveň větší výkonnosti celého systému. Strukturální Integrace vede k vyřešení dlouhotrvajících "chronických" problémů.

Při praktické aplikaci této myšlenky přišla Dr. Rolf se základní sérií deseti lekcí, z nichž každá má konkrétní cíl a konkrétní oblast, se kterou se bude pracovat. V závislosti na jednotlivcích může každá z těchto lekcí vypadat úplně jinak, např. při klasické čtvrté lekci se práce na vnitřní straně nohou může zaměřovat na různé fasciální struktury podle toho, zda mají nohy sklon k zakřivení spíše do "O" nebo do "X". Ovšem bez ohledu na míru individualizace práce, bude terapeut při klasické čtvrté lekci vždy pracovat na vnitřní straně nohou

FYZIOHOLISTIKA.CZ