Přeskočit na obsah

Strukturální integrace / Rolfterapie

"Pokud si dokážete představit pocit, že je vaše tělo ladné, lehké, vyvážené, bez bolesti, ztuhlosti a chronického napětí, vyrovnané samo se sebou a se zemským gravitačním polem, potom pochopíte cíle strukturální integrace".

Ida P. Rolf, PhD.

Rolfterapie/Strukturální Integrace

je vědecky ověřený systém změny struktury (stavby a tvaru) těla a edukace jeho používání. 

Je to výsledek padesátiletého studia a praxe zakladatelky Dr. Idy P. Rolfové a po její smrti v roce 1979 ještě velkého množství lidí, kteří pokračovali a pokračují v její práci.

Jak Rolfing funguje?

Hlavní myšlenkou Rolfingu je to, že poloha kosterního systému je určena délkou a napětím svalů a vaziva k němu připojených. Rolfeři působí pomalým, hlubokým tlakem a jemnými pohyby na vazivový systém - třídimenzionální fasciální síť - klienta. 

Toto jim umožňuje uvolnit a znovu uspořádat celkovou tělesnou formu, zredukovat přilnavost vzájemně sousedících svalových partií a změnit kompenzační vzorce.

"Lidé, kteří prošli procesem strukturální integrace jsou obvykle lidé, kteří se změnili, jsou schopni se změnit a mohou změnit své myšlení."

Základem

je zkoumání vztahu lidského těla a energie pole, ve kterém se člověk pohybuje – gravitačního pole. Gravitační pole země je nesporně nejsilnějším fyzikálním vlivem v životě každého člověka. Také platí, že přiměřený pořádek v těle je energeticky úspornější než nepořádek.

Tělo, které je chybně postavené vůči gravitaci, se přizpůsobí – musí se přizpůsobit – směrem dolů působící síle gravitace. Přizpůsobuje se tím, že si vytváří dodatečné podpory v měkkých tkáních.

Postupem času dojde k poškození hybnosti kloubů a svalového potenciálu, čímž dochází k ještě větší nevyváženosti – je to začarovaný kruh

Smyslem

je přivést tělo do přirozené rovnováhy přirozeného souladu s gravitačním polem. Strukturální integrace dosahuje tohoto stavu pomocí 10-ti cca šedesátiminutových lekcí systematické manuální terapie, během kterých dochází k uvolňování a reformování celé sítě spojovacích tkání těla (fasciální sítě).

Tento proces uvolňuje části těla – nohy, ruce, trup atd. – z celoživotního napětí a zatuhnutí a umožní jejich vyrovnání a soulad s gravitačním polem Země.

Hledáme rovnováhu, ta může vést k symetrii. Symetrie ne vždy vede k rozvnováze.

Základní příkaz inteligence těla

Dělat pro nás vše, co může, dávat nám množství možností při zachování svobodné vůle. Svobodná volba: Jedno z největších existujících pravidel "přírody".

Souměrné tělo necítí tíhu způsobenou gravitací... Strukturální integrace je propojení segmentů těla tak, aby se chovali jako samostatná jednotka... Nemůžeme změnit pozici energetického pole Země ve Vesmíru, ale dokážeme změnit energetické pole člověka

Lidé se vždy vyvíjeli v zemské přitažlivosti a neustále v ní žijí.


Musíme si v tomto energetickém poli vytvořit místo. Protože si nedokážeme nastolit mír a nerozumně (často nevědomě) pokračujeme ve Válce, gravitace vždy vítězí. Energie tohoto pole může zlepšit či zhoršit energii jednotlivce.


Nemůžeme změnit pozici energetického pole Země ve Vesmíru, ale dokážeme změnit energetické pole člověka. Je to snad příliš troufalé, myslet si, že jedním z pramenů lidské agrese a skrytého strachu může být neustálý Pocit Nejistoty, který lidé podvědomě pociťují v souvislosti s jejich gravitačním prostředím?


Fyzicky a emocionální dopad zemské přitažlivosti je pociťován v okamžiku narození, jak vyzdvihoval francouzský porodník Leboyer, a samozřejmě pokračuje při prvních pokusech o vzpřímení se, tedy stání a první krůčky. Už jste se s tímto pocitem "Vyrovnali"?

"Cítit se dobře v nejistotě," je řešením...

Nicnedělání je také 'dělání'.


Je to dělání nicnedělání... Gravitace na nás působí bez přestání i během Nicnedělání.

Naše těla jsou miliony let vyvíjený v tomto poli působnosti. Tedy v současné době nejdokonalejší adaptace na působení gravitace. Někdy si představuji jaké to bude za další miliony let až budeme gravitaci více využívat než se ji snažit odolávat. Nejdříve se ale pojďme naučit si ji uvědomovat. Jak nejlépe, než skrz své vlastní tělo. A v tom je Rolfterapie - Strukturální integrace dokonalá...

Tedy stát, sedět, ležet či "jen" chodit, není nicnedělní. I tyto činnosti mohou tělu škodit nebo prospívat. Záleží, jak v dané situaci necháte své tělo (nicnedělat) v poli gravitace...

Více o rolfterapii

FYZIOHOLISTIKA.CZ