Přeskočit na obsah

Co je to Rolfterapie ?

Rolfterapie/Strukturální Integrace

je vědecky ověřený systém změny struktury (stavby a tvaru) těla a výchovy jeho používání.

Je to výsledek padesátiletého studia a praxe zakladatelky Dr. Idy P. Rolfové a po její smrti v roce 1979 ještě velkého množství lidí, kteří pokračovali a pokračují v její práci.

Jak Rolfing funguje?

Hlavní myšlenkou Rolfingu je to, že poloha kosterního systému je určena délkou a napětím svalů a vaziva k němu připojených. Rolfeři působí pomalým, hlubokým tlakem a jemnými pohyby na vazivový systém klienta.

Toto jim umožňuje uvolnit a znovu uspořádat celkovou tělesnou formu, zredukovat přilnavost vzájemně sousedících svalových partií a změnit kompenzační vzorce.

"Lidé, kteří prošli procesem strukturální integrace jsou obvykle lidé, kteří se změnili, jsou schopni se změnit a mohou změnit své myšlení."

Více o Rolfterapii

FYZIOHOLISTIKA.CZ